Hyppää pääsisältöön
Amusa Toimitus / 11.06.2021

Teosto tilitti 21,3 miljoonaa säveltäjille, sanoittajille, sovittajille ja musiikkikustantajille

Teosto on maksanut asiakkailleen kesäkuun tilityksen 10.6.2021. Summasta 8,3 miljoonaa maksettiin kotimaisille säveltäjille, sanoittajille, sovittajille ja musiikkikustantajille, loput tilitetään 30.6. ulkomaisille musiikintekijöille, joiden musiikkia on esitetty Suomessa.

Teosto kerää tekijänoikeuskorvaukset sekä kotimaisen että ulkomaisen musiikin julkisesta esittämisestä ja tallentamisesta ja tilittää ne edelleen musiikin oikeudenomistajille. Tilityksessä nyt maksetut korvaukset on pääosin kerätty musiikista, jota on käytetty loka-joulukuun 2020 aikana konserteissa, radiossa, televisiossa, taustamusiikkina, online- ja streaming-palveluissa sekä Yle Areenassa. Mukana on myös tasauseriä, joilla oikaistaan neljännesvuosittain ennusteiden perusteella maksetut korvaukset toteutuneen korvauskertymän mukaisiksi.

 

Tapahtuma-alan koronarajoituksilla suuri vaikutus tilityksiin: korvauksia maksetaan 5 M€ vähemmän, kuin edellisvuonna

Teoston kesäkuun 2021 tilitys on noin 5 miljoonaa euroa pienempi kuin kesäkuussa 2020. Tähän on syynä julkisesta esittämisestä eli konserteista, festivaaleilta ja livekeikoista sekä näyttämöiltä ja teatterielokuvista koronapandemian vuoksi kerätyt normaalia pienemmät korvaukset.

Erja Lyytinen striimi-kuva liittyy Teoston juttuun Teoston tilitykset 2021.

Erja Lyytisen striimi. Kuva: Olavi Rytkönen

 

”Tekijänoikeuskorvausten tilitykset tulevat aina jonkin verran jälkijunassa ja koronatilanne näkyy niissä pahiten vasta tänä vuonna. Kriisi myös kestää musiikkialalla vielä pitkään sen jälkeen, kun muu yhteiskunta on palannut normaaliin. Tulevien korvausten kannalta olisi erittäin tärkeää saada kesäkausi konserttien ja keikkojen osalta käyntiin kaikkialla maassa”, sanoo Teoston toimitusjohtaja Risto Salminen.

Radiossa ja televisiossa esitetystä musiikista samoin kuin taustamusiikkina esitetystä musiikista korvauksia maksetaan lähes yhtä paljon kuin viime kesänä. Kaupallisten kanavien korvausten laskiessa vastaavasti Yleisradiolta tilitettävien tekijänoikeuskorvauksien määrä on hieman noussut. Positiivisesti maksettavien korvausten määrään on vaikuttanut myös Teoston toimiston tiukka kulukuuri, jonka ansiosta kerätyistä korvauksista vähennettäviä toimintakuluja on onnistuttu vähentämään merkittävästi.

Ulkomailta tulleissa tilityksissä koronatilanne ei pitkän viiveen vuoksi vielä näy: ulkomailta tulleita tilityksiä oli yhteensä 0,63 miljoonaa euroa, mikä on viime vuoden tasolla. Eniten korvauksia tilitettiin Yhdysvalloista, Ranskasta, Iso-Britanniasta ja Ruotsista tulleista esityksistä.

 

Oikeusluokka                            Kesäkuu   2021 M€         Kesäkuu 2020 M€

Radio ja TV                                 12,1                                 12,2
Julkinen esittäminen                     5,8                                  10,6
Internet                                         1,2                                    1,3
Tallentaminen                               1,2                                    1,3
Useita (ulkomaat, korjaukset)       1,0                                    0,9

YHTEENSÄ                                 21,3                                 26,3

 

Teoston asiakkaat näkevät erittelyt omista tilityksistään verkkopalvelussa

Teoston asiakkaana olevat musiikin tekijät, musiikkikustantajat ja perikuntien edustajat näkevät tarkat erittelyt omista tilityksistään vuoteen 2014 saakka Teoston verkkopalvelussa. Tilityskohtaisesta erittelystä näkyy mm. mille teoksille ja miltä musiikinkäytön alueelta tai mistä lähteestä tilitykset ovat kertyneet.

 

Kesäkuun tilityksessä maksetaan myös ns. koronatasausta

Kuntien ja seurakuntien musiikinkäyttösopimusten sekä näyttämöiden ja pienten tapahtumien musiikinkäyttölupien hinnoittelu perustuu asukas- tai jäsenmäärään tai vuoden aikana järjestettävien tapahtumien määrään. Nämä kiinteähintaiset ”könttäkorvaukset” tilitetään edellä mainituilla neljällä tilitysalueella toteutuneissa tapahtumissa esitetyille teoksille, joista on tehty Teostolle teos- ja esitysilmoitukset.

Kiinteää hintaa maksavat toimijat - kunnat, seurakunnat, näyttämöt ja pienet tapahtumajärjestäjät - maksoivat vuodelta 2020 täysimääräiset korvaukset, vaikka koronarajoitusten vuoksi tapahtumia oli normaalia vähemmän. Tästä syystä vuoden 2020 tilitys näiltä neljältä tilitysalueelta toteutettiin soveltamalla normaalista poikkeavaa, tasaavaa tilitysmallia, jossa em. alueilta kerättyjä korvauksia tilitettiin vuoden 2020 esitysraporteissa mukana olleiden teosten lisäksi myös vuoden 2019 esitysraporteissa mukana olleille teoksille. Koronatasauksen tavoitteena on jakaa korona-ajalta kerätyt korvaukset mahdollisimman oikeellisesti ja oikeudenmukaisesti.