Hyppää pääsisältöön
Amusa Toimitus / 08.04.2020

Taiteen edistämiskeskus käynnistää uuden palvelun sosiaali- ja terveyssektorin toimijoille ja taiteilijoille

Taiteen edistämiskeskuksen uuden asiantuntijapalvelun tavoitteena on vahvistaa taiteen käyttöä sosiaali- ja terveyssektorilla. Taiteilijoille se avaa työllistymismahdollisuuksia. Taike on valinnut viisivuotiseen pilottiin kaksi taideasiantuntijaa: teatteritaiteen tohtori Pia Hounin ja tanssitaiteen tohtori Isto Turpeisen.

 

Kuvassa ovat Pia Houni ja Isto Turpeinen samassa kuvassa.  Molemmista on erilliset kuvat.

Pia Houni, kuvaaja Helena Eslon ja Isto Turpeinen, kuvaaja Noomi Ljungdell

 

Kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijat tukevat sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoita toiminta-, rahoitus- ja arviointimallien suunnittelussa ja käyttöönottamisessa. Taiteilijoita tuetaan puolestaan kulttuurihyvinvoinnin toimialalle työllistymisessä ja osaamisen kehittymisessä. Lisäksi palvelusta saa tukea tiedolla johtamiseen ja vaikuttamistyöhön. Taiteen avulla on mahdollista vaikuttaa pitkäjänteisesti ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen. Taiteen mukaan ottaminen sosiaali- ja terveydenhuollon toimenpiteisiin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin vähentää syrjäytymistä ja terveydenhuollon kustannuksia.

- Oikeus taiteisiin on yksi ihmisten perusoikeuksista riippumatta siitä, missä kunnossa ihminen on. Taiteilijoille työskentely kulttuurihyvinvoinnin edistämistyössä avaa lukuisia uusia työllistymismahdollisuuksia, sanoo Taiteen edistämiskeskuksen johtaja Paula Tuovinen.

Uudet taideasiantuntijat monipuolisia kulttuurihyvinvoinnin osaajia

Kulttuurihyvinvoinnin palvelussa aloittaa kaksi uutta taideasiantuntijaa: teatteritaiteen tohtori Pia Houni ja tanssitaiteen tohtori Isto Turpeinen. Molemmat olivat myös Taideyliopiston koor-dinoimassa ArtsEqual-hankkeessa tutkijoina. Hankkeessa selvitettiin laajasti, kuinka taide julki-sena palveluna voisi lisätä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja hyvinvointia 2020-luvun Suomessa.

Pia Hounilla on kokemusta taiteen, taiteen tutkimuksen, fasilitointimenetelmien ja kulttuurihyvinvoinnin aloilta. Lisäksi hänellä on osaamista taiteen vaikutuksien mittaamisesta laadullisin ja taloudellisin menetelmin. Viimeisinä vuosina hän on tehnyt tutkimuskoonteja kulttuurihyvin-voinnin saralla ja toiminut asiantuntijajäsenenä alan ohjaus- ja työryhmissä. Hounilla on osaamista työhyvinvoinnin tukemisesta taiteen avulla ja erityisesti ymmärrystä taiteilijoiden työhyvinvointiin liittyvistä seikoista. Houni aloittaa Taikessa toukokuussa.

Isto Turpeisella on kokemusta taiteilijakentän rinnalla toimimisesta mm. kehittämisessä, toi-minnan arvioinnissa ja tuotteistamisen monivaiheisessa prosessissa. Viimeiset vuodet Turpei-nen on toiminut Taideyliopiston tutkijana ja vs. lehtorina. Opetustehtävien lisäksi hän on ollut kehittämässä taideyliopiston opetusta ja toimintaa. Turpeinen on myös itse toiminut taiteilijana sosiaali- ja terveyssektorilla ja ennaltaehkäisevän toiminnan parissa. Hän on ollut kehittämässä etsivän kulttuurityön mallia kouluihin syrjäytymisen ja kiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi. Segregaatio ja poikien taideosallistuminen ovat olleet yksi keskeinen tutkimuksen kohde. Turpeinen aloittaa Taikessa elokuussa.

Kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijapalvelut rakentuu jo aikaisemmin tehdyn kehittämistyön pohjalle.

Palveluun kuuluvat myös taiteen käytön, hyvinvoinnin ja osallisuuden kehittämisohjelmaan aikaisemmin kuuluneet läänintaiteilijat Esa Vienamo (outsider taide), Heli Kauhanen (korutai-de) ja Jaakko Kemppainen (pelitaide).

Taideasiantuntijan tehtäviin tuli yhteensä 127 hakemusta määräaikaan mennessä.