Hyppää pääsisältöön
Amusa Toimitus / 05.05.2022

Taide ja teknologia valaisevat ikääntyneen arkea - Ellin elokuvahetket Hämeenlinnassa ja Helsingissä

Kulttuurilla ja taiteellisella toiminnalla on todennettuja positiivisia vaikutuksia fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen sekä koettuun hyvinvointiin, elämänlaatuun ja onnellisuuteen. Kulttuuri ja taide kuuluvat kaikille ikään, toimintakykyyn ja kehonkuvaan katsomatta. Mitä varhaisemmin kulttuuri ja taide tulevat tutuiksi, sitä varmemmin ne pysyvät matkassa mukana kaikissa elämänvaiheissa. Taiteella on tutkitusti arkea kohottava vaikutus.

Kuvassa on Elli Isokoski tanssimassa käytävässä kädet ylhäällä ja hän on selin kasvot sivuttain vasemmalle. Kuva on puolivartalokuva.

Elli Isokoski. Kuva: Mika Ailasmäki

 

Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry:n Oman elämäni sävelet -hanke levittää tietoisuutta musiikin vaikutuksesta ikääntyneiden ja muistisairaiden hyvinvointiin. Hankkeessa kehitetään ja esitellään musiikkipohjaisia työkaluja ja menetelmiä muistisairaan kuntoutukseen ja toimintakyvyn ylläpitämiseen. Hankkeessa toteutetaan matalan kynnyksen ryhmä-, työpaja- ja vapaaehtoistoimintaa. Yhdistys vastaa Koko Kanta-Hämeen alueen kattavasta  toiminnasta.

Teknologian avulla voidaan edistää ikääntyvien toipumista ja kuntoutumista, hidastaa ja kompensoida aistien heikkenemistä, parantaa turvallisuutta ja siten edistää kotona asumista ja mahdollisimman itsenäistä suoriutumista. Teknologia voi tukea itsenäisyyden ja itsemääräämisoikeuden säilyttämistä. Se voi myös mahdollistaa sosiaalisten suhteiden luomisen ja ylläpitämisen, ja merkittävien roolien ja toimijuuden säilyttämisen. Parhaimmillaan teknologia tuo käyttäjälleen iloa. Tiedon Tupa Helsingissä tuo ikääntyvät ja teknologian yhteen erilaisten toimintojen avulla. Tarkoituksena on nivoa teknologia osaksi ikääntyvän luonnollista arkea.  

Myrskyryhmän osallistava tanssielokuvatyöskentely on osoittautunut toimivaksi keinoksi saada toimintakyvyltään erilaisia ihmisiä osallistumaan luovaan prosessiin. Elokuvallinen työskentely tarjoaa osallistujille välineen reflektoida itseään suhteessa ympäristöön. Tanssielokuva ei ole kieleen sidottu taidelaji, vaan hyödyntää mm. liikkeen, kosketuksen, tanssin ja kuvallisen kerronnan menetelmiä. Elokuvallinen työskentely todentaa ikäihmisten näkökulmia elämästä ja edistää iäkkäiden kulttuurista osallisuutta ja hyvinvointia.

Ellin elokuvahetket

Ellin elokuvahetkissä katsotaan lyhyitä tanssielokuvia ja keskustellaan koetusta. Ohjelmisto koostuu Myrskyryhmän elokuvista sekä ikäihmisten suosikeiksi nousseista koti- ja ulkomaisten tanssielokuvantekijöiden teoksista. Yhteisötaiteilija ja tanssipedagogi Elli Isokoski esittelee elokuvat ja ohjaa keskustelua.

Myrskyryhmä on vuodesta 2002 toiminut helsinkiläinen tanssiryhmä. Myrskyryhmä edistää työllään ikäihmisten kulttuurioikeuksien toteutumista niin katsojina kuin osallistujina. Myrskyryhmä tuottaa vanhustyön yksiköissä esitettäviksi soveltuvia nykytanssiteoksia, kehittää tanssitaiteen osallistavia menetelmiä ja kouluttaa tanssin ja liikkeen käyttöön. Myrskyryhmä on kehittänyt tanssielokuvan osallistavia menetelmiä tanssielokuvantekijä Kati Kallion kanssa vuodesta 2010.

Hämeenlinnassa

Ellin elokuvahetki 6.5. klo 12.00-13.30
Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry, Kasarmikatu 12, Hämeenlinna
Vapaa pääsy!

Tilaisuus toteutetaan yhteistyössä Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry:n Oman elämäni sävelet-hankkeen kanssa ja on osa kansallisen ikäohjelman valtakunnallista Kulttuurihyvinvointia ikäihmisille -kokonaisuutta. Myrskyryhmä on mukana kokonaisuudessa edistämässä ikääntyneiden hyvinvointia.

Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry
Oman elämäni sävelet - musiikki muistisairaan hyvinvoinnin tukena -hanke
Hankkeessa kehitetään ja esitellään musiikkipohjaisia työkaluja ja menetelmiä muistisairaan kuntoutukseen ja toimintakyvyn ylläpitämiseen. Hankkeessa toteutetaan matalan kynnyksen ryhmä-, työpaja- ja vapaaehtoistoimintaa.

Helsingissä

Ellin elokuvahetki 25.5. klo 13.00–14.30
Tiedon Tupa, Ruoholahdenranta 1 D 308, 2.krs, 00180 Helsinki
Vapaa pääsy, kahvitarjoilu!

Tilaisuus toteutetaan yhteistyössä Vanhusten Turva säätiön Tiedon Tupa toiminnan kanssa ja on osa kansallisen ikäohjelman valtakunnallista Kulttuurihyvinvointia ikäihmisille -kokonaisuutta. Myrskyryhmä on mukana kokonaisuudessa edistämässä ikääntyneiden hyvinvointia.

Vanhusten Turva sr / Tiedon Tupa
Tiedon Tupa on Vanhusten Turva säätiön toimintapiste osoitteessa Ruoholahdenranta 1 D 308 (ma-ke klo 10–15), jossa tarjotaan ikääntyville pientä digitukea, ryhmiä, tietoiskuja, tapahtumia sekä mukavaa yhdessäoloa kahvikupposen äärellä. Toiminta on pääsääntöisesti kaikille avointa ja maksutonta. Tuvalla voi myös tutustua muutamiin kotona asumista tukeviin laitteisiin.