Hyppää pääsisältöön
Amusa Toimitus / 05.10.2020

Ilkka Niiniluodon kirjassa Tekniikan filosofia luodataan tulevaisuuden määrittävään hyvän elämän tekniikkaan

Ihmisten arkea vuosituhansien ajan mullistaneesta tekniikasta on muodostunut ihmiskunnan kohtalonkysymys, joka jakaa mielipiteet. Akateemikko Ilkka Niiniluoto tarkastelee Tekniikan filosofia -teoksessaan tekniikan historiaa, olemusta ja eettisiä kysymyksiä.

 

Kuvassa on kellon näköinen vanha mittari, joka on pronssin värinen.

Kuva: Gummerus

 

Tekniikka on läsnä kaikkialla. Se on säädellyt vahvasti kulttuurin ja yhteiskunnan kehitystä kivikirveistä tietokoneisiin ja tekoälyyn. Tekniikkaa optimisesti suhtautuvat uskovat sen kykenevän ratkaisemaan synnyttämänsä ongelmat, pessimistisen näkökulman mukaan se johtaa ihmisen, luonnon ja kulttuurin tuhoutumiseen.

”Molempia ääripäiden näkemyksiä voi pitää epärealistisina ja turhan mustavalkoisina. Tekniikan filosofian tulisi onnistua sijoittumaan kriittisen rakentavasti näiden vastakohtien välimaastoon: tarvitsemme tekniikan luomia mahdollisuuksia, mutta samalla tekniikkaa tulee vastuullisesti arvioida ihmisen parhaaksi ja suunnata kohti hyvää elämää,” Ilkka Niiniluoto sanoo uutuuskirjassaan.

Niiniluodon teos on ensimmäinen suomenkielinen kokonaisesitys tekniikan filosofiasta. Hän pohtii siinä eri näkökulmista tekniikan historiaa, olemusta ja etiikkaa. Höyrykone oli lähtölaukaus teolliselle ajalle, ja jälkiteollista kulutusyhteiskuntaa muokkaavat uudet vahvat teknologiat, kuten digitalisaatio ja tekoäly. Tekniikka ei kuitenkaan kehity itsestään, vaan keksijät, tuottajat ja käyttäjät ovat vastuussa siitä.

Taloudellisten etujen lisäksi huomioon olisi otettava kauneuden, turvallisuuden, ekologisen kestävyyden ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kriteerit. Ratkaisut voidaan saavuttaa vain eri tieteenalojen yhteistyöllä, ja kokonaiskuvaa rakentavalla tekniikan filosofialla on tässä tärkeä asema.