Hyppää pääsisältöön
Amusa Toimitus / 29.05.2020

Luovan kulttuurin tukea Pertin Valinnalle ja Itämeri-seikkailupelille

AVEK jakoi luovalle kulttuurille suunnattuja CreaDemo-, CreMa- ja DigiDemo-tukia 539 000 euroa 45 hankkeelle. Hakemuksia vastaanotettiin 1.4. mennessä 232. Avustukset myönnetään opetus- ja kulttuuriministeriön AVEKille myöntämästä määrärahasta.

 

Kuvassa on Pertin Valinnan Sami Helle oikealla ja Kyrö Distilleryn edustaja kesksutelemassa edessään pöytä, jossa on laseja. Takana on keltaisella pohjalla julisteita mustalla tekstillä.

Pertti’s Choice pop up -tapahtumasta Lontoosta 2019. Yhteistyössä Pertin Valinta, Kyrö Distillery ja Suomen Lontoon instituutti. Kuva: Pertin Valinta

 

Outsider-taidetta ja rekrytointia verkossa

Yksi tukea saaneista on Pertin Valinnan kehityshanke, jolla luodaan yhteistyötä eri toimijoiden välille outsider-taiteen parissa. Tavoitteena on tuottaa uusia, innovatiivisia palveluita ja tuotteita, jotka lisäävät erityisryhmien työllisyyttä ja yritysten yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

"Meitä kiinnostaa nähdä, miten outsider-taiteen sisältöjä voidaan hyödyntää eri yritysten toiminnassa”, hankkeen johtaja Heini Merkkiniemi kertoo. ”Monialainen yhteistyö ja erilaisia ihmisiä innostava oppimisprosessi on meille yhtä tärkeä asia kuin konkreettiset lopputulokset.”

”Tämä tuki on todella tärkeä, sillä mulla on ollut huoli Pertin Valinnasta koronan takia. Toivon, että meidän upeiden hankekumppaneiden kanssa syntyy aito, tasa-arvoinen yhteistyö, joka voi syventyä pitkäaikaiseksi kumppanuudeksi”, kommentoi Sami Helle, joka on yksi Pertin Valinnan omistajista.

Yksi hankkeeseen liittyvistä kokeiluista on Pertin Valinnan ja Kyrö Distilleryn yhteistyö, jonka lähtökohtana on, että aivan kaikki saavat osallistua tasavertaisesti kulttuuri- ja ravintola-alan uudelleenrakentamiseen.

Tukea sai myös Crewder, joka on digitaalinen rekrytointialusta audiovisuaalisen alan toimijoille. Crewderin avulla rekrytoija voi hakea heidän tarpeisiinsa soveltuvia av-alan ammattilaisia, jotka puolestaan saavat alustan kautta itsensä näkyviin alan tuotantoyhtiöille. Hankkeen vastaavan tuottajan Heidi Lindénin mukaan myönnetty CreaDemo-tuki nopeuttaa hankkeen toteuttamista, mikä on tärkeää erityisesti nyt etätyön yleistyessä.

”Vastaavanlaista nopeaa, selkeää ja av-alan tarpeet kattavaa sosiaalista alustaa ei ole olemassa”, Lindén kertoo. ”Etenkin kameran takana tapahtuvan työn rekrytointi ja hankinta tapahtuu edelleen työläässä selvittely- ja soittelukontekstissa, joka vaatii tuottajalta ja tuotantoyhtiöiden edustajilta suurta määrää kokemuspohjaa ja laajoja verkostoja.”

 

Kuvassa on iso ahven vihreällä taustalla.

Alustava luonnos Kalojen maailma -työnimellä kulkevan pelin ahven-avatarista. Kuva: Animal Mind Productions

 

Tiedettä innostavan pelin muodossa

Tukea myönnettiin myös Animal Mind Productionsin Kalojen maailma -työnimellä kulkevalle mobiilipelille, jossa pelaaja seikkailee Itämeren vedenalaisessa maailmassa kala-avatarina. Pelaajan omien kokemusten tuottamia oivalluksia syvennetään peliin kytkeytyvillä, lisätietoa tarjoavilla tiedesarjakuvilla.

"Korkeatasoisen pelisuunnittelun yhdistäminen maailmankuvaa avartavaan tieteelliseen tietoon on alue, jossa on paljon käyttämätöntä potentiaalia", sanoo toimitusjohtaja ja pelin tuottaja Helena Telkänranta, joka on itsekin toiminut tutkijana.

Animal Mind Productions on hiljattain perustettu peli- ja elokuvatuotantoyhtiö, joka tuo tieteellistä tietoa suuren yleisön ulottuville innostavassa, helppotajuisessa muodossa. Rahoituksen hankinnan tueksi yritys tuottaa pelistä ensin demoversion.

”DigiDemo-rahoituksella on suuri merkitys demon laadulle. Se mahdollistaa riittävän ohjelmointityöpanoksen, jotta jo demossa pystytään antamaan pelaajalle kokemuksia vedenalaisesta luonnosta ja kalojen rikkaasta kokemusmaailmasta”, Telkänranta toteaa.

Demotuotantoon osallistuu myös Siluris Communications, jonka kautta hanketta rahoittaa Tieteen tiedotys ry. Pelin suunnittelussa yhteistyökumppanina on Sampo Games, ja pelin toteuttavat Aniway ja Virtual Frontiers. Tiedonkeruuta ja sarjakuvatuotantoa tekee Studio Eem.

Katso kaikki tukipäätökset:

https://www.kopiosto.fi/AVEK/tukipaatokset/avekin-tukipaatokset/

CreMa, CreaDemo ja DigiDemo

CreMa on joustava määräraha, joka on tarkoitettu luovien alojen ja muiden toimialojen osaamisen yhdistämiseen sekä yhteistyön ja liiketoimintamallien kehittämiseen. CreaDemo on suunnattu luovien alojen ja kulttuuriyrittäjyyden kehittämishankkeisiin. Tavoitteena on synnyttää luovaan osaamiseen perustuva tai sitä hyödyntävä uusi tuote, menetelmä tai palvelu.

CreaDemo- ja CreMa-tukien jakamisesta päättää asiantuntijaraati, johon kuuluvat asiantuntija Riitta Heinämaa, läänintaiteilija Krista Petäjäjärvi ja Design Forum Finlandin toimitusjohtaja Petteri Kolinen.

DigiDemo-tuki on tarkoitettu digitaalisiin päätelaitteisiin soveltuvien uusien audiovisuaalisten tai muiden kulttuurisisältöjen tuotekehitykseen. Päätökset tekee asiantuntijaraati, jossa on kirjailija, toimittaja Markus Leikola, Agman johtaja Kati Uusi-Rauva sekä asiantuntija Taina Myöhänen.

Seuraavat CreaDemoa, CreMaa ja DigiDemoa koskevat päätökset tehdään 30.9. päättyvän haun jälkeen. Hakea voi jatkuvasti AVEKin sähköisen hakujärjestelmän kautta.