Hyppää pääsisältöön
Amusa Toimitus / 31.01.2020

Sääennuste tulevaisuudelle avautuu Kiasmassa - Näyttely kutsuu tarkentamaan aistit

Säätiedotus tulevaisuudelle -näyttely käsittelee ihmisen suhdetta muihin lajeihin aikana, jolloin ilmastonmuutos ja lajien joukkosukupuutto kaventavat elämän mahdollisuuksia maapallolla. Kun ajattelemme tulevaisuutta, meidän on otettava huomioon se, miten riippuvaisia eri lajit ovat toisistaan, ja arvioitava lajien väliset suhteet uudelleen.

Sääennuste tulevaisuudelle -näyttely käsittelee ihmisen yhteyttä muihin lajeihin. Näyttelyn taustalla on ajatus, että voidaksemme rakentaa tulevaisuutta meidän täytyy ymmärtää lajien välisiä suhteita ja riippuvuuksia entistä paremmin.

Liisa Lounila, 1976 Suomi/Finland. HD video Kiasman näyttelyssä Sääennuste tulevaisuudelle 2020.
Liisa Lounila, 1976 Suomi/Finland. HD video

Näyttelyn taiteilijat nostavat teoksissaan esille elämänmuotoja, jotka ihminen helposti sivuuttaa. Esimerkiksi mikrobit, levät ja hyönteiset elävät ja toimivat keskellämme, mutta pienen koon tai eri elämäntahdin takia nämä olennot jäävät ihmiseltä usein huomaamatta. Näyttelyssä ne ovat teosten aiheita mutta myös taiteilijoiden yhteistyökumppaneita. Sääennuste tulevaisuudelle kutsuu kävijänsä tarkentamaan aistit lajien väliseen naapuruuteen ja pohtimaan myös omaa kehoaan suhteessa toisiin elämänmuotoihin.

TAITEILIJAT

Suomalainen taiteilijakollektiivi nabbteeri aloittaa yleensä teostensa tekemisen kartoittamalla näyttelyyn varatun tilan. Kaksikko kerää tarvittavat materiaalit paikan päältä ja luo kierrätystavarasta verkostomaisia installaatioita. Heidän teoksensa ovat kokonaisuuksia, jotka rakentuvat taiteilijoiden ja muiden, myös ei-inhimillisten eliöiden välisestä vuorovaikutuksesta.

Hannaleena Heiska,  Jokin tuolla on 2016 Kiasman näyttelyssä Sääennuste tulevaisuudelle 2020.
Hannaleena Heiska,  Jokin tuolla on 2016. Kuva: Kansallisgalleria | Pirje Mykkänen.

Pohjoismaiseen paviljonkiin nabbteeri muodosti toisiinsa kietoutuvien elementtien kokonaisuuden, joka kiinnittyi paviljongin ja sitä ympäröivän puiston materiaalisuuteen. Kiasmassa nabbteerin teos muistuttaa toisten eliölajien läsnäolosta ihmisen rakentamassa ympäristössä. Museoon sopivaa toislajista elämää edustavat teoksessa esimerkiksi huonekasvien pistokkaat, joita taiteilijat ovat keränneet Kiasman henkilökunnan työhuoneista. Installaatioon kuuluva video perustuu nabbteerin päiväkirjamerkintöihin lajien välisestä naapuruudesta.
Norjalainen Ane Graff yhdistää taiteessaan luonnontieteiden, kuten mikrobiologian ja kemian menetelmiä omiin materiaalitutkimuksiinsa. Hän soveltaa työssään feministisen uusmaterialismin piirissä tehtyä aineellisen todellisuuden uudelleenarviointia, jossa materiaa lähestytään suhteiden kautta. Installaatioissaan Graff kyseenalaistaa vakaiksi miellettyjä rakenteita ja tieteeseen ja kulttuuriin perustuvia luokitteluja. Hän kysyy, miten käsitys ihmisen ainutlaatuisuudesta muihin eläimiin nähden ja dualistinen ajattelu liittyvät ekologiseen kriisiin.

Ane Graff, Suu ammollaan 3, 2020 Kiasman näyttelyssä Sääennuste tulevaisuudelle 2020.
Ane Graff, Suu ammollaan 3, 2020. Kuva: Kansallisgalleria | Pirje Mykkänen

Graffin teoskokonaisuuden nimi States of Inflammation (tulehdustilat) viittaa yhteyksiin ilmastonmuutoksen, talouskasvuun perustuvien länsimaisten yhteiskuntien, immuunijärjestelmään vaikuttavien suolistobakteerien tuhoutumisen sekä tulehdustautien leviämisen välillä. Installaatio tekee näkyväksi ihmisen kehollisen yhteyden esimerkiksi bakteereihin ja ympäristömyrkkyihin.

Ruotsalainen Ingela Ihrman yhdistää esinekoosteissaan, liikkuvan kuvan teoksissaan ja teksteissään mielikuvitusta, käsityötekniikoita sekä omia tunteitaan ja kokemuksiaan. Feministisen performanssiperinteen mukaisesti hän käyttää omaa kehoaan välineenä arvioidessaan kriittisesti kulttuurin ja luonnon välistä dikotomiaa ja avatessaan vallitsevaa tieteellistä ja miehistä katsetta kohti queer-ulottuvuuksia. Oman kehon yhdistäminen erilaisiin materiaalisiin maailmoihin tai niiden elinkaaren jäljittely voi lisätä ymmärrystä elämän moninaisia kytkentöjä kohtaan.

Ingela Ihrman,  Suurenmoinen merileväpäivä Kiasman näyttelyssä Sääennuste tulevaisuudelle 2020.
Ingela Ihrman,  Suurenmoinen merileväpäivä.  Kuva: Kansallisgalleria | Pirje Mykkänen.

Ihrmanin leväinstallaatio kertoo ihmisen nestemäisestä alkuperästä ja eri elämänmuotojen välisistä yhteyksistä. Hiljaiset, suurikokoiset esineet kutsuvat katsojaa osallistumaan keholliseen kokemukseen. Liittoutumalla sellaisten maailmojen kanssa, joita yleensä pidetään ”toisina”, voi onnistua rikkomaan rajoittavia käsitteitä ja arvioimaan uudelleen käsityksiä yhteenkuuluvuudesta ja rinnakkaiselosta.

nabbteeri, Kotikutoisen selkärangattomuuskultin etnografiaa ja muita naapuruuksia Kiasman näyttelyssä Sääennuste tulevaisuudelle 2020.
nabbteeri, Kotikutoisen selkärangattomuuskultin etnografiaa ja muita naapuruuksia. Kuva: Kansallisgalleria | Pirje Mykkänen

Pohjoismaisessa paviljongissa esillä olleista teoksista on liitetty Kiasman kokoelmiin Ane Graffin Tulehdustiloja (The States of Inflammation), 2019, Ingela Ihrmanin Kräkel (The New Brown), 2019 sekä Kiasman tukisäätiön lahjoituksena taiteilijakollektiivi nabbteerin Kotikutoisen selkärangattomuuskultin etnografiaa ja muita naapuruuksia (Ethnographies of a Homespun Spinelessness Cult and Other Neighbourly Relations), 2019.

Weather Report: Forecasting Future – Säätiedotus tulevaisuudelle -näyttelyn kuratoi Kiasman johtaja Leevi Haapala ja amanuenssi Piia Oksanen. Se oli vuonna 2019 esillä Venetsian biennaalissa, Pohjoismaisessa paviljongissa. Näyttely oli Kiasman tuottama ja se toteutettiin pohjoismaisena yhteistyönä Kiasman, Moderna Museetin (Ruotsi) ja Office for Contemporary Art Norwayn (OCA, Norja) kanssa. Kiasman jälkeen näyttely nähdään Kuntsin modernin taiteen museossa Vaasassa.

Kuvassa Ane Graff, Maria Teeri, Janne Nabb, Ingela Ihrman, Leevi Haapala, Piia Oksanen Venetsian biennaalessa 2018.
Kuvassa Ane Graff, Maria Teeri, Janne Nabb, Ingela Ihrman, Leevi Haapala, Piia Oksanen.Venetsia, 2018. Kuva: Kansallisgalleria | Pirje Mykkänen

Näyttelykirja saatavana Kiasman museokaupasta. Näyttelyä ovat tukeneet Jane ja Aatos Erkon säätiö, Saastamoisen säätiö ja Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Sääennuste tulevaisuudelle 31.01.–16.8.2020 Kiasmassa.