Hyppää pääsisältöön
Amusa Toimitus / 27.01.2022

Museovirasto jakoi 160 000 euroa saamelais- ja romanikulttuurin hankkeisiin sekä maailmanperintökohteiden kehittämiseen

Museovirasto on jakanut 78 713 euroa aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen mukaisiin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin yhteisöille, kansalaisjärjestöille ja muille tahoille. Maailmanperintökohteiden tutkimus- ja kehittämishankkeisiin Museovirasto jakoi 83 700 euroa.

Kuvituskuva Museoviraston juttuun avustuksista saamelais- ja romaanikulttuurien hankkeisiin sekä maailmanperintökohteiden kehittämiseen.

Poronnahkaiset karvakengät ovat saamelaiskäsityön taidonnäyte. Kuva: Sámi Duodji ry

Aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen mukaisia avustuksia saavia hankkeita oli seitsemän, ja ne koskivat aineettoman kulttuuriperinnön suojelua ja vaalimista, yhteisölähtöisten toimintamallien kehittämistä, tietoisuuden lisäämistä sekä elävän perinnön siirtämistä ja välittämistä tukevien menetelmien kehittämistä. Keskimääräinen avustussumma oli 11 244 euroa.

Avustushakemuksia saapui 43. Haettujen avustusten yhteissumma oli 544 846 euroa.

”Tänä vuonna saimme hyviä hakemuksia saamelaisten elävien perinteiden, sámi duodjin eli käsityöperinteen sekä joikuperinteen tukemiseen. Lisäksi romanien hevostaitoja lähdetään nyt kartoittamaan laajemmin. On tärkeää tehdä näkyväksi myös alkuperäiskansoihin ja muihin vähemmistöihin liittyviä perinteitä”, korostaa Museoviraston erikoisasiantuntija Leena Marsio.

Maailmanperintökohteiden tutkimus- ja kehittämishankkeisiin Museovirasto jakoi 83 700 euroa. Avustusta sai neljä hakemusta. Rahoitusta myönnettiin hankkeille, jotka edistävät Suomen maailmanperintökohteiden säilymistä, kehittämistä ja tutkimusta, edistävät kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä maailmanperintökohteisiin liittyen sekä lisäävät tietoisuutta kohteista ja maailmanperinnöstä.

Avustushakemuksia saapui yhdeksän. Haettujen avustusten yhteissumma oli 184 675 euroa

”Verlan tehtaiden osalta tuemme hanketta, jossa tuodaan esiin tehtaan perustamiseen osallistuneita ihmisiä. Paikan päällä olleet ihmiset tunnetaan parhaiten, mutta useat muut henkilöt ja heidän roolinsa tehtaiden perustamisessa ovat vähemmän tunnettuja”, erikoisasiantuntija Stefan Wessman Museovirastosta sanoo.

Seuraava hakukierros molempiin avustuksiin on syksyllä 2022.

https://www.aineetonkulttuuriperinto.fi

Aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen mukaisiin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin myönnetyt avustukset:

Karjalainen Nuorisoliitto ry:lle Karjalaiset sadut ja tarinat eläviksi -hankkeeseen
8 500 euroa.
Sámi Árvvut ry.lle Joikuhankkeen toteutukseen 10 000 euroa.
Sámi Duodji ry:lle Aineettoman saamelaisen kulttuuriperinnön digitointiin
23 113 euroa.

Suomalaisen Kansantanssin Ystävät ry:lle Tanhuvakka verkkoon -hankkeeseen
12 600 euroa.
Suomen Saunakulttuuri ry:lle Saunomisen salat – yhteisöllinen tiedonkeruu saunaperinteen vahvistajana-hankkeeseen 14 000 euroa.
Suomen Unima ry:lle Nukketeatterialan tietotaidon jakamiseen ja siirtämiseen
3 000 euroa.
Suomen Romaniyhdistys ry:lle Romanien hevostaidot -hankkeeseen 7 500 euroa.

Maailmanperintökohteiden tutkimus- ja kehittämishankkeisiin myönnetyt avustukset:

Petäjäveden Vanhan kirkon säätiö, Keski-Suomen maailmanperintökeskuksen näyttelysisältöhanke 35 000 euroa.
Rauman kaupunki, Sammallahdenmäen opasteinfran kehittäminen 30 000 euroa.
Suomen maailmanperintökohteiden yhdistys ry, Opi maailmanperinnöstä -materiaalisivuston tunnetuksi tekeminen opettajille 12 000 euroa.
UPM-Kymmene Oyj, Verlan tehtaiden perustamisten ja niihin liittyvien henkilöiden tutkiminen ja tulosten julkaisu 6 700 euroa.