Hyppää pääsisältöön
Amusa Toimitus / 26.01.2021

Kopiostolta luovalle alalle vuonna 2020 tekijänoikeuskorvauksi 66 miljoonaa euroa

Kopiosto tilitti vuonna 2020 esittäville taiteilijoille, tekijöille, kustantajille ja tuottajille tekijänoikeuskorvauksia lähes 66 miljoonaa euroa. Korvaussumma kasvoi edellisvuodesta poikkeuksellisesti 20 miljoonaa euroa. Tilitysten kasvu johtui siitä, että viime vuonna saatiin tilitettyä, muiden korvausten ohella, useamman vuoden korvauskertymä audiovisuaalisen alan tuottajia edustavalle APFI:lle.

Kuvassa on on eri luoville aloille tilitetyt miljoonat. Ne on esitetty mustilla palloilla valkoisin numeroin.  Alla on selvitykset jaetuista rahoista.

Luvut ovat Kopioston vuonna 2020 luovan alan oikeudenomistajille tilittämiä summia. Kuva: Kopiosto

 

“Keräämme luovan alan ammattilaisille ja yrityksille kuuluvia korvauksia heidän teostensa käytöstä. Uusien korvauslajien kohdalla ei aina ole selvää, miten varat jaetaan eri oikeudenomistajille, vaan tästä pitää sopia ja neuvotella. Viime vuonna erityisen ilahduttavaa oli, että pääsimme neuvottelutulokseen ulkomaisten tv-ohjelmien verkkotallennuspalveluiden korvauksista ja saimme sen jälkeen tilitettyä rahat ripeästi eteenpäin”, kertoo Kopioston toimitusjohtaja Valtteri Niiranen.

Tekijänoikeuskorvauksia maksettiin oikeudenomistajille sekä henkilökohtaisesti että heitä edustavien järjestöjen kautta.

Korvaukset kerättiin oppilaitoksille, julkishallinnolle ja yrityksille myydyistä teosten kopiointi- ja käyttöluvista. Kopiosto jakaa lisäksi valtion budjetista maksettavista määrärahoista yksityisen kopioinnin hyvitystä audiovisuaalisten teosten tekijöille sekä lainauskorvausta kuvantekijöille.

Vuonna 2020 Kopiosto tilitti av-teosten oikeudenomistajille yhteensä 39,2 M€ ja julkaisujen tekijöille ja kustantajille 21,9 M€. Kuvantekijöille tilitettiin lainauskorvausta 1,4 M€.

Kopioston osana toimiva Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK jakoi vuonna 2020 kotimaiselle av-kulttuurille ja luoville aloille 3,4 M€. AVEKin varat ovat pääasiassa peräisin yksityisen kopioinnin hyvityksestä. AVEK myöntää myös luovan alan tukia opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämistä DigiDemo- ja CreaDemo määrärahoista sekä Mediarata-erityismäärärahasta.

Audiovisuaalisten teosten oikeudenomistajille yli 39 miljoonaa euroa

Kopiosto tilitti vuonna 2020 televisio- ja radio-ohjelmien oikeudenomistajille 39,2 miljoonaa euroa. Korvauksia sai noin 10 000 teosten tekijää ja esittäjää.
 
Av-tekijöille maksettiin henkilökohtaisina korvauksina opetustallennuksesta ja Yle Areenan kotimaisten tv-ohjelmien opetuskäytöstä 3,6 M€, yksityisen kopioinnin hyvityksestä 3,3 M€, tv-ohjelmien verkkotallennuspalveluista 3,0 M€ sekä muusta tv- ja radioteosten käytöstä 0,4 M€. Koulutusrahasto KOURAlle siirrettiin 0,5 M€ jaettavaksi apurahoina ja palkintoina av-tekijöille.

Verkkotallennuspalveluista kertyneistä korvauksista siirrettiin Teostolle ja Gramexille 3,0 M€ tilitettäväksi eteenpäin musiikin oikeudenomistajille. APFI:lle maksettiin tuottajien osuus vuosilta 2015–2020, yhteensä 23,3 M€.

Lisäksi Kopiosto tilitti ulkomaisille lähettäjäyhtiöille, tuottajille ja tekijöille ulkomaisten tv-kanavien edelleen lähettämisestä korvauksia yhteensä 2,1 M€.

Julkaisujen tekijöille ja kustantajille lähes 22 miljoonaa euroa

Kirjojen, lehtien ja nuottien kopioinnista ja käytöstä Kopiosto tilitti vuonna 2020 tekijöille ja kustantajille 21,9 miljoonaa euroa.

Kopioston kotimaisille jäsenjärjestöille maksettiin lähes 20,6 M€. Ulkomaisen aineiston kopioinnista kerättyjä korvauksia Kopiosto tilitti 1,3 M€ ulkomaisille, vastavuoroisuussopimuksen kanssaan tehneille sisarjärjestöilleen.

Kotimaassa korvauksia sai 26 kulttuurin ja viestinnän eri alojen järjestöä. Tekijöitä edustavat järjestöt jakavat pääosan korvauksistaan apurahoina. Kustantajajärjestöjen korvauksista valtaosa päätyy suorina tilityksinä kustantajille. Kopioston jäsenjärjestöt rahoittavat niille tilitetyillä kopiointikorvauksilla myös monia kulttuuri- ja viestintäalan palkintoja. Näitä ovat muun muassa Kritiikin Kannukset, Topelius-, Mikael Agricola-, Vuoden tiedetoimittaja-, Warelius- ja Rudolf Koivu -palkinto sekä kirjallisuuden Finlandia-palkinnot.

Kuvantekijöille lainauskorvausta 1,4 miljoonaa euroa

Kopiosto tilitti vuonna 2020 lainauskorvausta kuvantekijöille 1,4 miljoonaa euroa. Kopiosto hallinnoi kirjastolainaamisesta maksettavaa lainauskorvausta kuvataiteellisten teosten ja valokuvateosten tekijöiden osalta.