Hyppää pääsisältöön
Amusa Toimitus / 17.03.2021

Jokin meissä valvoo - Todellisuuden tutkimuskeskuksen esseitä hallinnasta ja hallitsemattomuudesta

Henkilökohtainen ja yksilöllinen essee. Lauman yhdessä ideoima ja kirjoittama teos. Säännöin suojeltu, saumoja säästelemätön ja häpeällä maustettu keitos. Sellainen on Todellisuuden tutkimuskeskuksen julkaisu. Todellisuuden tutkimuskeskus muodostuu esitystaiteen tekijöistä, kollektiivista, jossa esitystä ja esiintyjyyttä pohditaan uudistavalla otteella. Keskuksen julkilausutussa visiossa taide muuttaa todellisuutta.

 

Kuvassa on osa kirjan kannesta ja siinä on paloina kirjaimia riveittäin ja pystyjonossa mustalla pohjalla. Vaakasuorassa on kolmella rivillä kirjan nimi erillisillä kirjaimilla valkoisella pohjalla.Kollaasin pohja on keltainen.

Osa kirjan kannesta. Kuva: Like

 

Todellisuuteen pureutuu myös 20 vuotta täyttävän keskuksen esseejulkaisu. Kahdeksan kirjoittajaa sopii tavoista, jolla tekstiä tuotetaan ja määrittää mm. miten tekstiä jaetaan. Aiheet ovat todellisia ja omakohtaisia, eikä niitä näytä aluksi yhdistävän muu kuin ennalta arvaamattomuus. On tarinoita ja tekstejä ystävyydestä, suhteista ja suhteettomuudesta itseen ja muihin, esityksistä ja tekniikasta. Selkeys tai siihen pyrkimys ei ole olennaista, sointi on joskus ristiriitainen ja hämmentävä.

Teoksen moniäänisyys tekee siitä pamfletin ajastamme, kuvan jossa yksilöiden todellisuudet ja elämät risteävät, poikkeavat ja sulautuvat. Tätä se elämä on, joskus saamme kiinni toistemme ajatuksista, ymmärrämme tai kuvittelemme ymmärtävämme mistä tässä kaikessa elämäksi kutsutussa on kyse. Joskus taas olemme täysin kujalla, emme tavoita kokemusta, joka meille jaetaan. Siitä syntyvät saumat, siististi ommellut tai hajanaisesti harsitut. Samalla kun itse muutumme, muokkautuu todellisuus ympärillämme.

Ihmisyys on yksi esitystaiteen elementeistä, kysymykset kuten miten toimimme, miten koemme, miten hahmotamme todellisuutta ohjaavat loputtomille lähteille, tarjoavat ammennettavaa. Tästä lähteestä voi maistaa lukemalla Todellisuuden tutkimuskeskuksen esseekokoelmaa. Herkullisinta on, että valmiita ratkaisuja ei tarjoile kirjoittajista kukaan, vaan he sanoittavat kukin näkyväksi jotain omakohtaista, peilaten sitä joko teoriaan, arkeen tai muistoihin. Lukijalle jää tila ja vapaus kokea, yhdistellä, tutkia omaa todellisuuttaan.

Kirjoittajat:
Heidi Backström, kulttuurituottaja ja vapaa kirjoittaja.
Titta Halinen, dramaturgi (TeM), ohjaaja ja esitystaiteilija.
Lea Kalenius, runoilija ja luovan kirjoittamisen ohjaaja (FM).
Tuomas Laitinen, esitystaiteilija ja väitöstutkija.
Johanna Matruka, ohjaaja ja käsikirjoittaja (KuM) sekä hyvinvointialan yrittäjä.
Pilvi Porkola, taiteilija, tutkija, kirjoittaja ja pedagogi (TeT).
Janne Saarakkala, ohjaaja (TeM), käsikirjoittaja, esiintyjä ja kirjailija.
Jonna Wikström, teatteriohjaaja, esitystaiteilija, käsikirjoittaja, pedagogi sekä soveltavan ja osallistavan taiteen asiantuntija (KM).

 

Mervi Leivo