Hyppää pääsisältöön
Amusa Toimitus / 05.05.2021

Miesvaltaa murtamassa -uutuuskirja: feministiajattelijat ovat kirjoittaneet naisten asemasta jo renessanssiajalta lähtien

Feminismillä on paljon pidempi historia kuin usein tiedostetaan. Esimerkiksi sukupuolten välisestä tasa-arvosta kirjoitettiin jo 150 vuotta ennen kuin tasa-arvo sisällytettiin Ranskan vallankumouksen iskulauseeseen. Martina Reuterin toimittama Miesvaltaa murtamassa kokoaa yhdeksän 1400–1800-luvuille ajoittuvaa tekstiä, joissa on kyseenalaistettu miesten valta ja puolustettu naisia.

 

Kuvassa on osa kirjan kannesta ja naisia renessanssiajan vaatetuksessa italialaisessa kaupungissa.

Osa kirjan kannesta. Kuva: Gaudeamus

 

Miesvaltaa murtamassa -kokoelman ensimmäiset kirjoitukset ovat renessanssiajalta. Niissä sukupuolten keskinäistä paremmuutta pohtivat ranskankielisen kirjallisuuden klassikko ja poliittinen ajattelija Christine de Pizan, alkemistina ja maagikkonakin tunnettu Cornelius Agrippa von Nettesheim sekä runoilija-filosofi Lucrezia Marinella. 1600-luvulla keskustelijat puhuivat naisten tasavertaisten kykyjen puolesta ja vaativat mahdollisuuksia kouluttautua. Aiheista kirjoittivat kirjallinen vaikuttaja Marie de Gournay, korkeasti koulutettu ja kielitaitoinen Anna Maria van Schurman sekä teologi-filosofi François Poulain de la Barre.

Naisten täysiä poliittisia oikeuksia ja kysymyksiä naisten kansalaisuudesta käsiteltiin vasta seuraavana kahtena vuosisatana, jolloin ajatuksia toivat esiin historioitsija Catharine Macaulay, näytelmäkirjailija ja poliittinen vaikuttaja Olympe de Gouges sekä filosofi Harriet Taylor Mill. Kokoelma päättyy ajallisesti hetkeen, jolloin feministinen liike alkaa muodostua poliittiseksi muutosvoimaksi.

Sukupuolentutkimuksen yliopistonlehtori Martina Reuterin toimittama Miesvaltaa murtamassa tarjoaa laajan kuvan feminismin historiasta, joka on nivoutunut tiiviisti filosofian historian kanssa ja jolla on yllättäviä yhteyksiä myös nykyaikaan. Osa kirjoitusten teemoista toistuu vuosisadasta toiseen. Näitä ovat esimerkiksi kysymykset naisten kasvatuksesta ja koulutuksesta sekä väite miesten naisiin kohdistamasta vallankäytöstä yhtenä tyrannian muotona.

Tuomas Parsion, Erika Ruonakosken ja Laura Lahdensuun suomentamiin teksteihin liittyvät myös perusteelliset johdannot.

Martina Reuter, FT, on filosofian dosentti ja sukupuolentutkimuksen yliopistonlehtori Jyväskylän yliopistossa. Hän tutkii feministisen ajattelun historiaa, erityisesti 1600-luvun argumentteja sukupuolten tasa-arvosta.

Martina Reuter (toim.)
Miesvaltaa murtamassa. Varhaisten feministien filosofisia kirjoituksia, Gaudeamus 2021