Hyppää pääsisältöön
Heini Lindfors
/ 16.05.2011

Ateistin ja kristityn yhteinen kieli

Jussi K. Niemelä ja Jaakko Heinimäki pohtivat uskonnon roolia ja vääntävät kättä ikuisuuskysymyksistä toukokuussa julkaistussa Kamppailu Jumalasta - teoksessa.

Kahden näennäisesti sangen erilaisia maailmankatsomuksia edustavan kirjailijan dialogi uskosta, järjestä ja politiikasta voi johtaa sekä hedelmälliseen keskusteluun että tunteelliseen tukkanuottaan. Verbaalista käsirysyä ei voida täysin välttää, mutta pääosin ateistina ja skeptikkona tunnettu Jussi K. Niemelä ja pappi Jaakko Heinimäki onnistuvat pitämään keskustelunsa hengeltään kehittävänä ja antoisana. Kamppailu Jumalasta -teoksen suurin ansio on juuri sen moniäänisyys: vastaavaa kahden erilaisia näkökohtia edustavan hahmon kirjallista dialogia lukisi mieluusti useamminkin.

Jeesus tänään ja vuonna 0

Teos on jaettu kahdentoista teeman alle, joista suurin osa koskee uskonnon roolia tämän päivän länsimaisessa yhteiskunnassa – miehet väittelevät niin koraanin poltosta, suvivirrestä kuin homoiltaa seuranneesta kirkon jäsenkadostakin. Moniäänisyyden lisäksi toinen teoksen ansiosta on sen ajankohtaisuus: kirjeenvaihto on käyty kuluvana keväänä. Toisaalta mukaan mahtuu myös ikuisuuskysymysten, kuten pahan ongelman sekä järjen ja uskon välisen suhteen, selvittelyä.

Välillä miesten erilaiset lähtökohdat tuntuvat rakentavan heidän välilleen lähes ylitsepääsemättömän muurin. Tämä käy selkeimmin ilmi Jeesuksen historiallisuutta koskevassa luvussa: Heinimäki perustaa argumenttinsa sellaisille tieteellisille lähteille, joiden luotettavuutta Niemelä ei voi ehdoitta hyväksyä. Miehet lopettavat väittelynsä erimielisinä – eihän Jeesuksen historiallisuudella loppujen lopuksi ole kummankaan maailmankatsomuksen kannalta (ainakaan mikäli heidän omiin sanoihinsa on luottaminen) erityistä merkitystä.

Puhumattomat erot, näkyvä yhtenevyys

Keskustelua käydään pitkälti yleishumanistisessa ja rationalistisessa hengessä. Välillä Heinimäki lipsuu puhumaan uskovan ihmisen kieltä esimerkiksi kuvatessaan kristityn elämää rukoukseksi. Niemelä kuitenkin torppaa Heinimäen välittömästi, henkilökohtaisesta uskosta ja jumalsuhteesta kun on turha keskustella ateistin kanssa. Heinimäki näyttää lopulta olevan samaa mieltä – toteaahan hän, ”että Jumala ei mahdu ihmisen mieleen eikä kieleen”.

Kaikkiaan miehet löytävät useiden käsiteltyjen teemojen suhteen jonkinlaisen yhteisen sävelen – kuten Niemelä toteaa, ”kaikkia yhdistää paljon useampi asia kuin erottaa”. Tämä johtunee pitkälti siitä, että kumpikaan kirjoittajista ei edusta fundamentalismia, ei edes Niemelä, joka paljastuu teoksessa yllättävän konsensushakuiseksi miehen aiempiin, sangen määrätietoisiin esiintymisiinsä nähden. Jotkin kysymykset, esimerkiksi kristinuskon suhde homouteen, olisivat kenties johtaneet kärkkäämpiin vastakkainasetteluihin, mikäli kristittyjen edustajaksi olisi valittu konservatiivisempaa siipeä edustava hahmo. Tällöin riski tunteelliseen käsirysyyn olisin mahdollisesti kuitenkin kasvanut liian suureksi.

Jussi K. Niemelä (s. 1967) on helsinkiläinen kirjailija. Hän on toiminut Vapaa-ajattelijain liiton puheenjohtajana sekä Humanisti-lehden päätoimittajana. Niemelä muistetaan erityisesti kohua herättäneistä Vapaa-ajattelijain liiton ja Humanistiliiton organisoimasta Uskomaton-kampanjasta sekä Helsingin vapaa-ajattelijoiden järjestämästä Raamatut pornolehtiin -tempauksesta.

Jaakko Heinimäki (s. 1965) on toiminut vapaana kirjailijana vuodesta 2001 lähtien. Hän on julkaissut useita kristinuskoa käsitteleviä teoksia, joista monissa modernia uskonnollisuutta ja arkielämän ilmiöitä käsitellään rinnakkain. Lisäksi hän on toiminut pappina sekä tiedonvälitystehtävissä kristillisten instituutioiden palveluksessa.

Jaakko Heinimäki & Jussi K. Niemelä: Kamppailu Jumalasta – 12 erää uskosta. Helsinki-kirjat 2011. 270 s.

Tietokirjailijat Jaakko Heinimäki & Jussi K. Niemelä.<br />
Kuva: Helsinki-kirjat.

Tietokirjailijat Jaakko Heinimäki & Jussi K. Niemelä.
Kuva: Helsinki-kirjat.